Helmondse Favorieten 16 oktober 2012 t/m 8 februari 2013

Helmonders en hun keuze uit de collectie

Jacques Vriens, Rochelle, Evert Santegoeds, René en Willy van de Kerkhof, Harry van Bommel, Léon van der Zanden, Annemarie van Gaal, en Wim Daniëls deden het: bepalen wat er in het Gemeentemuseum Helmond te zien is.
Voor de expositie Helmondse Favorieten kozen 50 bekende en onbekende Helmonders drie kunstwerken of historische objecten uit de collectie van het Gemeentemuseum Helmond.

Heeft Willy van de Kerkhof een andere smaak dan tweelingbroer René?
Zo'n 35 van de Helmonders die op uitnodiging van het museum hebben gekozen, zijn bekend; (inter)nationaal of alleen in Helmond. Ze zijn man, vrouw, oud en jong, politicus, sportman, ondernemer, schrijver, fotomodel, zingen of staan op het toneel. Zij zijn in Helmond geboren, wonen hier of hebben een nauwe band met de stad.
Daarnaast zijn zo'n 15 onbekende Helmonders gevraagd een keuze te maken voor de tentoonstelling.  De complete lijst van gastcuratoren staat hier.

  GriendtM.v.d. 2009 004 01 Andre Hazes tijdens zijn laatste concert in de Amsterdam Arena FKUVan een eenvoudige puntenslijper tot een kostbare sculptuur van Barbara Hepworth: de gastcuratoren hebben de meest uiteenlopende kunstwerken en historische objecten gekozen: Het waarom van hun verrassende keuze lichten ze toe met behulp van filmpjes of geluidsfragmenten en in een kleine catalogus. Ze vertellen daarin de bezoekers waarom ze een kunstwerk zo mooi vinden, delen hun herinneringen en gevoelens met hen of geven ze een boodschap mee. Wie de expositie bezoekt leert niet alleen de collectie van het Gemeentemuseum Helmond beter kennen maar ook 50 Helmonders.

Tak.E. 98 011 01 Coup de Grace poster FKU 2

Publiekslievelingen
Bezoekers van  de expositie worden ook uitgenodigd om aan te geven welk object of kunstwerk hen het meeste aanspreekt. Regelmatig wordt het collectiestuk dat op dat moment het meest genoemd is als de publiekskeuze extra in het zonnetje gezet op de tentoonstelling. En aan het eind weet het museum welk collectiestuk het meest geliefd is bij de (Helmondse) bezoekers.

Het Gemeentemuseum Helmond heeft drie heel verschillende collecties: stadhistorie, hedendaagse en moderne kunst en beelden kunst rond het thema 'Mens en Werk'. Totaal bezit het museum ongeveer 7.200 objecten. Bekijk een deel van de collecties online.

 

Deze tentoonstelling is geschikt voor Voortgezet Onderwijs, leerjaar 2 en 3 CKV. Er is geen speciaal lespakket voor deze tentoonstelling beschikbaar.

 Plak deze code in uw blog of site:
word vriend