Werk voor een betere wereld 4 april t/m 27 augustus 2017

Kunsthal

For our English and German speaking guests, please scroll below

Het jaar 2017 staat in het teken van Mondriaan tot Dutch Design. Dan vieren we dat de beroemde kunststroming De Stijl in 1917 werd opgericht in Leiden. De afgelopen 25 jaar is deze drang tot vernieuwing die De Stijl kenmerkte overgegaan in Dutch Design. Kijk hier voor meer informatie over het Mondriaan tot Dutch Design jaar.

De Stijl in Helmond

In Helmond organiseert Museum Helmond de kunsttentoonstelling 'Werk voor een betere wereld' (t/m 27 augustus) over de kunst van Stijlgenoten als Peter Alma, Bart van der Leck, Lou Loeber, Johan van Hell en anderen. Zij kwamen in hun kunst op voor de arbeider in een tijd waarin hij weinig rechten had, de lonen laag waren, het werk zwaar en de werkdag lang was.

Betere wereld

Het is 1917. Als tijdschrift De Stijl wordt opgericht in Nederland is de Eerste Wereldoorlog in volle gang. Kunstenaars proberen met behulp van hun kunst een betere wereld te realiseren. Tot de Tweede Wereldoorlog doen ze dat op allerlei manieren, abstractie speelt daarbij een belangrijke rol.

De Stijl

Peter Alma, een vriend van Piet Mondriaan en Bart van der Leck, loopt in die tijd warm voor de ideeën van De Stijl. In zijn schilderijen en prenten zijn elementen te zien als zwarte lijnen, primaire kleuren en veel wit. Een prachtig voorbeeld daarvan is Stilleven met blaasbalg, hamer en bijl uit 1918.

Strijdkreet

Wat Alma wil is kunst maken voor de gewone man. Hij komt op voor de arbeider die in die tijd weinig rechten heeft, slecht betaald krijgt en lange dagen moet werken. Alma's houtsnedeAlma's houtsnede 8uur (1928) is een strijdkreet voor de rechten van alle werknemers, met krachtige lijnen in zwart tegen wit.

Sociale strijd

Ook Lou Loeber en Johan van Hell, en andere Nederlandse kunstenaars, passen elementen in hun werk toe die voor De Stijl kenmerkend zijn. Net als Alma kiezen ook zij voor thema's die gaan over het leven van de arbeider of zijn sociale strijd. In Toekomst 14 laat Van Hell een olieverkoper zien die met zijn waar in wit, zwart, blauw en geel door de bittere kou moet.

Mens en Werk

De expositie wordt samengesteld uit de museumcollectie Mens en Werk aangevuld met bruiklenen. Er is werk te zien van Peter Alma, Bart van der Leck, Lou Loeber, Johan van Hell, Charley Toorop, Dirk Nijland, Theo van Stiphout, Chris Beekman en vele anderen.

De tentoonstelling is opgenomen in de programmering van het Mondriaan tot Dutch Design jaar. Dit landelijke themajaar is een initiatief van Visit Brabant, NBTC Holland Marketing, de steden Den Haag, Leiden, Utrecht en Drachten en de provincies Gelderland en Brabant (waaronder de gemeenten Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Breda en Helmond). 

unnamed

Work for a better world

For art and design enthusiasts, now is the time to visit the Netherlands, for it is the year of Mondriaan and 'Dutch Design'. 2017 is the 100th anniversary of the founding in Leiden of the Dutch artistic movement De Stijl (The Style). Beginning at the end of the First World War, artists such as Bart van der Leck and Piet Mondriaan attempted to utilise this principally abstract and entirely 'new art' to make the world a better place, and modernise society.

The 'Work for a Better World' exhibition at Museum Helmond gives art lovers the opportunity to enjoy art from artists including Peter Alma, Bart van der Leck and Johan van Hell. 'Work for a better world' will run from 4 April to 27 August in De Kunsthal, located in the centre of Helmond and easily accessible by bicycle, car, public transport and on foot.

Speaking up for workers
Artists such as Alma, Van der Leck and Toorop spoke up for workers at a time when they were afforded few rights, received low wages and worked long, hard days. Begun as a journal, De Stijl showcased artists who used their social commitment to produce paintings and prints. Peter Alma in particular, a friend of Mondriaan and Van der Leck, used elements such as black lines, primary colours and abundant white in his work. Alma's main aim was to produce art for the ordinary man. His wood carving '8 uur' (8 o'clock) from 1928 is a battle cry for workers' rights, while 'Stilleven met blaasbalg, hamer en bijl'  (Still Life with Bellows, Hammer and Axe) from 1918 is a textbook example of De Stijl.

Johan van Hell and others
The exhibition has been put together from the museum's own collection Mens en Werk, supplemented by loaned items. In addition to works from proponents of De Stijl as mentioned above, the exhibition will also feature works from artists including Lou Loeber, Johan van Hell, Theo van Stiphout and Meijer Bleekroode.

Arbeiten für eine bessere Welt

Für Kunst- und Designliebhaber ist ein Besuch der Niederlande derzeit ein Muss. 2017 steht nämlich ganz im Zeichen von "Mondrian bis Dutch Design". Denn dieses Jahr ist es genau 100 Jahre her, dass in Leiden die berühmte niederländische Künstlervereinigung "De Stijl" gegründet wurde. Seit dem Ende des Ersten Weltkrieges wollten Künstler wie Bart van der Leck und Piet Mondriaan mit dieser hauptsächlich abstrakten und völlig "neuen Kunst" die Welt verbessern und die Gesellschaft modernisieren.

Während der Ausstellung "Werk voor een betere wereld" (Arbeiten für eine bessere Welt) im Museum Helmond können Kunstliebhaber Werke von beispielsweise Peter Alma, Van der Leck und Johan van Hell bewundern. "Werk voor een betere wereld" kann vom 4. April bis zum 27. August in der Dependance des Museum Helmonds "De Kunsthal" im Zentrum von Helmond besichtigt werden und ist sehr gut mit dem Fahrrad, Auto, öffentlichen Nahverkehr und zu Fuß erreichbar.

Für die Rechte der Arbeiter
Die zuvor erwähnten Künstler traten in Ihren Werken für die Rechte der Arbeiter in einer Zeit ein, in der Arbeiter wenige Rechte hatten, die Löhne niedrig waren und die Arbeitstage schwer und lang. Zunächst als Zeitschrift gedacht, präsentierte "De Stijl" Künstler, die ihr soziales Engagement in Gemälden und Drucken umsetzten. Insbesondere Peter Alma, Freund von Mondrian und Van der Leck, verwendete in seinen Werken Elemente wie schwarze Linien, Grundfarben und viel Weiß. Alma richtete sich mit seiner Kunst insbesondere an den "gemeinen Mann". Sein Holzschnitt "8 Uhr" aus 1928 ist ein Schlachtruf für die Rechte der Arbeiter, wohingegen sein "Stillleben mit Blasebalg, Hammer und Axt" aus 1918 ein klassisches Beispiel für "De Stijl" ist.

Die Ausstellung umfasst Exponate der eigenen Museumssammlung "Mens en Werk" (Mensch und Arbeit) sowie Leihgaben. Neben den zuvor genannten Mitgliedern der Künstlervereinigung "De Stijl" können auch Werke von beispielsweise Lou Loeber, Johan van Hell, Theo van Stiphout und Chris Beekman betrachtet werden.

89 400

 
   


 

 Plak deze code in uw blog of site:
word vriend