Menu

Museum Helmond

Bestuur

Bestuursleden

voorzitter: Dhr. ir. D.N. (Daan) Vlugt MBA
secretaris: Mw. mr. M.P.J. (Miranda) van den Broek
penningmeester: Dhr. A.H.A.J. (Ad) Schreppers
lid: Dhr. ir. A.F.M. (Ton) Bierhoff
lid: Dhr. dr. G.T.A. (Ger) Jacobs

Secretariaat
Postbus 59
5700 AB Helmond

Ledenvergadering
De ALGEMENE LEDENVERGADERING wordt gehouden op dinsdag 14 april 2020,
aanvang 19.30 uur, in de aula van het Jan van Brabant College, Molenstraat 191, Helmond.
Na de vergadering zal dr. Ger Jacobs een lezing houden over “Rondom LUCAS GASSEL”.

Reis- en activiteitencommissie
Voor het organiseren van allerlei activiteiten voor de Vrienden wordt het bestuur bijgestaan door de reis- en activiteitencommissie.

25-jarig jubileum
Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de ‘Vereniging van Vrienden van het Gemeentemuseum Helmond’ in 2011 is het boek VRIENDEN uitgegeven.