Menu

  • 25 februari 2019

Archeologische kasteelvondst

Restanten van een middeleeuws toilet! Gevonden in de oudste zaal van Kasteel Helmond, de Jan van Berlaerzaal. Onlangs klonk er toch wel intern gejuich, want de resten van een 14de eeuwse ‘stortkoker’ verschenen in het puin, voor de ogen van onder andere stadsarcheoloog Theo de Jong en bouwhistoricus Rob Gruben (BAAC). De restanten dateren uit de eerste (bouw)fase van het kasteel en werden zichtbaar bij het openen van de vloer in een van de kasteelzalen, dit vanwege saneringswerkzaamheden. In de stortkoker was een soort van bodem aangebracht op circa 47 cm diepte. Deze bodem bestond uit hergebruikte bakstenen met daarop een laag kalkmortel, die een soort van onregelmatig vloertje vormden. Dieper dan dit is niet gegaan, uit praktisch oogpunt. Wat daaronder ligt is voor de toekomst…

Gevonden voorwerpen

En er is nog veel meer gevonden in de eeuwenoude ‘privaatkoker’ namelijk: een eeuwenoud wijnglas en dito drinkbekers, een houten doosje met dekseltje, een tabakspijp, een kledinghaakje van gedraaid bronsdraad, een stukje textiel met knoopsgaten, diverse linten en draadjes, een kledingsluiting van gouddraad en lakzegels. Van de gevonden lakzegels is er in ieder geval 1 nog prima van kwaliteit, zo kan er nagegaan worden met wie er gecorrespondeerd werd. Ook zijn er ecologische resten aangetroffen zoals een schedelfragment van een (huis)muis, een linkerdijbeen van een varken, organische brokken, tientallen pruimenpitten, kersenpitten en hazelnoten.

Datering

De vondsten dateren overwegend uit de late 17de of eerste deel van de 18de eeuw. Heel bijzonder is het wijnglas, maar ook het textiel uit de 18de eeuw is erg zeldzaam en door de droge omstandigheden uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Daarnaast is ook het houten doosje met dekseltje bijzonder, wie weet bevat de inhoud nog een aanwijzing voor het oorspronkelijk gebruik ervan. De organische brokken kunnen informatie bevatten over voeding, plantenresten en mogelijk bevatten ze ook nog (darm-)parasieten (eieren) waarmee inzicht kan worden verkregen over de vroegere gezondheid.

En nu?

Vermoedelijk wordt er nog meer duidelijk, want een aantal gevonden voorwerpen wordt zeer waarschijnlijk nog nader onderzocht door het Erfgoedhuis in Eindhoven. Ook is het heel goed denkbaar dat bepaalde objecten worden tentoongesteld in de kasteelpresentatie.